วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553

หนามพรม


หนามพรม ชื่อวิทยาศาสตร์ Carissa cochinchinensis Pierre วงศ์ Apocynaceae เป็นไม้พุ่ม พบตามป่าละเมาะริมทาง มีน้ำยางสีขาว สูง 4-5 เมตร มีหนามที่กิ่งก้าน ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปไข่ กลีบดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีขาว มีกลิ่นหอม ผลสดรูปกระสวย เมื่อสุกสีม่วงดำ สรรพคุณทางยา เป็นสมุนไพร ใช้แก่นบำรุงกำลังทำให้ร่างกายแข็งแรง แหล่งที่มา : กมลทิพย์ กสิภาร์. การสำรวจและการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น. นครราชสีมา : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏ นครราชสีมา, 2539.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น